Khung nắn cột sống diện chẩn từ

Tính năng: Thiết kế dựa theo hình dang tụ nhiên cột sống chữ S và sử dung 30 đốt nam châm từ trường hỗ trợ điều tri huyết đạo giúp giảm nhanh túc thi các cơn đau cốt sống lung

Điều trị, đầu cột sống mán tính, đau cơ thấtUung tất nghền huyệt đạo dọc cột sống đau cột sống mãn tinh đầu thần kinh. toa bệnh dính khớp côt sống bên đau côt sông nguời già dau cột sống lưng nhân viên văn phòng

Giảm tức thì các con đau cho nhân viên văn phòng giáo viên, công nhấn. học sinh nguei giả